Chính sách bảo hành

• Điều kiện được bảo hành
- Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong thời hạn bảo hành (được tính kể từ ngày giao hàng) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Thời hạn bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

• Những trường hợp không được bảo hành
- Sản phẩm đã quá thời hạn bảo hành.
- Sản phẩm không còn tem nhãn, số hiệu.
- Sử dụng không đúng theo tài liệu hướng dẫn (đi kèm theo hàng hóa).
- Bị hư hỏng do tác động cơ học.
- Bị hư hỏng do điều kiện bảo quản.
- Tự ý sửa chữa mà không được sự ủy quyền của Thành Phúc.

• Địa điểm bảo hành
Tất cả sản phẩm đều được bảo hành tại trung tâm bảo hành của Hãng. Thành Phúc sẽ thay mặt Quý khách hàng liên hệ tới Trung tâm bảo hành của Hãng để bảo hành sản phẩm cho Quý khách hàng.