Chính sách bảo mật

• Thu thập thông tin cá nhân
 - Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của Thành Phúc.
 - Giải đáp thắc mắc khách hàng.
 - Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm mà Thành Phúc cung cấp.

• Sử dụng thông tin cá nhân
 - Gửi thư ngỏ.
 - Đơn đặt hàng.
 - Thư cảm ơn.
 - Thông tin về sản phẩm.

• Chia sẻ thông tin cá nhân
 - Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.
 - Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

• Thông tin liên hệ
 - Điện thoại: (024) 37247010
 - Di động: 0938837885
 - Email: enquiry@thanhphucco.com