Chính sách giao nhận

• Chính sách vận chuyển và giao nhận
- Chính sách vận chuyển miễn phí được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm Quý khách hàng mua tại Thành Phúc.
- Khách hàng phải thanh toán trước 100% giá trị hợp đồng trước khi Thành Phúc giao hàng.
- Trước khi vận chuyển, Thành Phúc sẽ liên lạc với Quý khách hàng để xác nhận khoảng thời gian và địa điểm giao hàng cụ thể.
- Phương tiện vận chuyển do Thành Phúc tự điều phối và quyết định.